Το προσωπικό μας

Βιοπαθολογικό Τμήμα

Ακτινολογικό Τμήμα

Κυτταρολογικό Τμήμα